غنی به پیشنهاد رحیمی، توخی را به کابل فراخواند

غنی به پیشنهاد رحیمی، توخی را به کابل فراخواند

محمدامین توخی از سوی رییس‌جمهور صبح امروز به کابل فراخوانده شد. منبع حکومتی به تلویزیون چکاد گفت که رییس‌جمهور به خاطر اعتراضات روز گذشته باشندگان هرات وجهت جلوگیری از گسترده شدن دامنه اعتراضات مردمی، آقای توخی را به...