غنی به لندن رسید، تظاهرات هم آغاز شد

غنی به لندن رسید، تظاهرات هم آغاز شد

کنفرانس مبارزه با فساد امروز در لندن برگزار می‌شود و در آن، سران کشورهای مختلف جهان به شمول اشرف‌غنی رییس‌جمهور کشور در آن شرکت نموده و پیرامون راه‌کارهایی برای کاهش فساد گفتگو خواهندکرد. دواخان مینه پال سخن‌گوی...