غنی به تاجیکستان می‌رود

غنی به تاجیکستان می‌رود

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور برای انجام یک سفر کاری ماه ثور به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر می‌کند. این اولین سفر آقای غنی به تاجیکستان پس از انتخاب وی به عنوان رییس‌جمهور کشور است. بنا به اطلاع دفتر رسانه ای...