غنی: برای مجهز ساختن ارتش به هر دروازه‌ای در می‌زنم

غنی: برای مجهز ساختن ارتش به هر دروازه‌ای در می‌زنم

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور گفته که برای تجهیز قوای هوایی افغانستان به هر دروازه‌ای مراجعه خواهد کرد. وی امروز در مراسم هشتمین دور فراغت افسران آکادمی ملی نظامی افغانستان در کابل گفت، حکومت در حال حاضر تلاش دارد تا...