غنی: بدون پیشرفت زراعتی رسیدن به مصونیت غذایی ناممکن است

غنی: بدون پیشرفت زراعتی رسیدن به مصونیت غذایی ناممکن است

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور طرح زراعتی را روی دست دارد که بر اساس آن تا دو سال آیند مواد غذایی پولیس و ارتش ملی از فرآورده‌های داخلی تأمین خواهد شد، رییس‌جمهور کشور این مطلب را روز گذشته در پانزدهمین نمایشگاه...