غنی با نیکولاس هیسم خداحافظی کرد

غنی با نیکولاس هیسم خداحافظی کرد

نیکولاس هیسم، فرستادۀ پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان پس از حدود یک‌و نیم سال کار در این پست، با افغانستان وداع گفت. محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان روز گذشته با آقای هیسم دیدار نمود. کاخ ریاست جمهوری می‌گوید...