غنی با شریف در مورد حمله به دانشگاه آمریکایی کابل گفتگو کرد

غنی با شریف در مورد حمله به دانشگاه آمریکایی کابل گفتگو کرد

مقام های امنیتی پاکستان حمله بر دانشگاه آمریکایی در کابل را ضعف نیروهای امنیتی افغانستان می‌دانند. جنرال راحیل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور گفته است که حمله بر دانشگاه...