غنی: “با زنان، هرگز بی‌عدالتی نخواهد شد”

غنی: “با زنان، هرگز بی‌عدالتی نخواهد شد”

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور، در سومین گردهمایی علمی که به هدف توانمندسازی زنان افغان در کابل برگزارشده بود گفت: «در گفتگوهای صلح دولت افغانستان با مخالفان مسلح، دستاوردهای یک و نیم دهه گذشته به‌ویژه به حقوق زنان...