غنی: باید حریم فضایی ما کنترل شود

غنی: باید حریم فضایی ما کنترل شود

در نشست شورای امنیت ملی به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور روی کنترل حریم فضایی بحث شده است. ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که در این نشست روی کنترل حریم فضایی و وضعیت امنیتی در نقاط مختلف کشور بحث و تبادل...