غنی: بازهم می‌گویم تروریسم مرز نمی‌شناسد

غنی: بازهم می‌گویم تروریسم مرز نمی‌شناسد

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور گفته که حملات تروریستی اخیر در بلژیک قلب اروپا ثابت ساخت که تروریسم مرز نمی‌شناسد. ارگ ریاست‌جمهور با پخش خبرنامه‌ای اعلام کرده که رییس‌جمهور حملات تروریستی روز گذشته بروکسل که در آن...