غنی: ایجاد تغییرات در کابینه پر هزینه است

غنی: ایجاد تغییرات در کابینه پر هزینه است

رییس جمهور غنی ایجاد تغییرات در کابینه را در حال حاضر پرهزینه می داند. محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور شب گذشته بعد از سلب صلاحیت شدن سه وزیر کابینه با هئیت اداری و روسای کمیسیون های ولسی جرگه دیدار کرد. رییس جمهور غنی به...