غنی: امسال برای حجاج افغان مشکلی به میان نخواهد آمد

غنی: امسال برای حجاج افغان مشکلی به میان نخواهد آمد

رییس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که در جریان مراسم حج امسال، مشکلی برای زائران افغان به میان نخواهد آمد. آقای غنی روز گذشته با نخستین گروه از زائرانی که کابل را به قصد جده ترک کردند، در میدان هوایی کابل دیدار کرد. وی...