غنی: افغانستان بستر خوب سرمایه گزاری برای تاجران خارجی است

غنی: افغانستان بستر خوب سرمایه گزاری برای تاجران خارجی است

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور در آذربایجان با صدراعظم، رییس‌جمهور و رییس مجلس این کشور دیدار کرده است و دو طرف روی گسترش روابط دوجانبه تأکید کرده‌اند. آقای غنی در این سفر با شماری از تاجران آذربایجانی نیز گفتگو کرده‌...