غنی از صلیب سرخ خدمات هوایی درخواست کرد

غنی از صلیب سرخ خدمات هوایی درخواست کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در دیدار با پیتر مورر، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل گفته است که یکی از مشکلات عمده افغانستان نبود امکانات و خدمات هوایی عاجل جهت انتقال زخمی‌ها از صحنه جنگ است. وی از سازمان مذکور...