غنی: “از انتخابات مجلس نمی‌گذریم”

غنی: “از انتخابات مجلس نمی‌گذریم”

در نشست کابینه، تحت ریاست محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در رابطه به چگونگی برگزاری انتخابات مجس نمایندگان و شوراهای ولسوالی بحث شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد، در این جلسه قبل ازظهر...