غنی، هفتۀ آینده توافق‌نامه چابهار را امضا می‌کند

غنی، هفتۀ آینده توافق‌نامه چابهار را امضا می‌کند

دواخان مینه پال، سخنگوی ریاست جمهوری کشور گفت: «رییس‌جمهور غنی، هفته آینده برای امضای توافق‌نامه بندر چابهار به تهران سفر می‌کند». گفته‌شده که این توافق‌نامۀ سه‌جانبه از سوی سران کشورهای هند، افغانستان و ایران به...