غنی، مدال افتخار غازی امان‌الله خان را به مودی اهدا کرد

غنی، مدال افتخار غازی امان‌الله خان را به مودی اهدا کرد

رییس‌جمهور غنی مدال دولتی غازی امان‌الله خان را به نارندامودی نخست‌وزیر هندوستان اهدا کرد. وی همکاری‌های هندوستان را صادقانه خواند و گفت که مردم افغانستان به‌خوبی دوست و دشمن را فرق می‌کنند. در همین حال، نخست‌وزیر...