غلبه آداما بارو بر یحیی جامع در انتخابات گامبیا

غلبه آداما بارو بر یحیی جامع در انتخابات گامبیا

آداما بارو، نماینده ائتلاف مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری گامبیا بر یحیی جامع غلبه کرد. وی در انتخابات روز پنچشنبه گامبیا توانست رییس جمهوری سابق را که ۲۲ سال پیش با کودتای نظامی بر سرکار آمده بود کنار زند. آداما بارو...