غصب بیش از ۶۰ هزار جریب زمین در هرات

غصب بیش از ۶۰ هزار جریب زمین در هرات

عبدالملک کاتبی سرپرست ریاست اراضی ولایت هرات میگوید: بخاطر باز پس گیری اراضی غصب شده در هرات از سوی غاصبین زمین مورد تهدید قرار میگیرد.   او می گوید: اخیرا غاصبین زمین به دروازه خانه اش امده و خانواده اش را  تهدید...