غزنی در خطر سقوط

غزنی در خطر سقوط

شماری از ساکنان غزنى می گویند که اگر به تامین امنیت این ولایت توجه خاص صورت نگیرد، طالبان مسلح مناطق زیادی از این ولایت را تصرف خواهند کرد.   اما مسوولین امنیتى این ولایت میگویند که شب و روز در تلاش تامین امنیت هستند و...