غزنی صاحب امکانات درجه اول میشود

غزنی صاحب امکانات درجه اول میشود

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان طی نشستی روز گذشته به وزرای سکتور امنیتی دستور داد تا جهت بررسی اوضاع امنیتی به ولایت غزنی سفر کنند.   اشرف غنی رئیس جمهوری کشور روز گذشته با شماری از مسئولان ملکی و نظامی ولایت غزنی طی یک...