ادامه‌ی روند غرق شدن کشتی‌های حامل پناهجویان در سواحل لیبی

ادامه‌ی روند غرق شدن کشتی‌های حامل پناهجویان در سواحل لیبی

مسئولان سازمان بین‌المللی مهاجرت از احتمال غرق شدن حدود ۹۰ تن پس از واژگون شدن یک کشتی حامل پناهجویان در سواحل لیبی خبر داده اند.   به اساس گزارش‌های نشر شده، بیشتر ساکنان این کشتی حامل پناهجویان که از شمال آفریقا به...