غالب: تهدیدات علیه کارمندان پروژه‌های انکشافی کاهش یافته است

غالب: تهدیدات علیه کارمندان پروژه‌های انکشافی کاهش یافته است

حکومت می‌گوید، از هنگامیکه طالبان از حملات به پروژه های عام المنفعه دست کشیده‌اند، تهدیدات امنیتی برای کارمندان پروژه های انکشافی کاهش یافته است. امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان به رادیو آزادی گفت، برخی...