عیب‌هایی که به نفع ما است

عیب‌هایی که به نفع ما است

شاید فکر کنید مردم شما را با وجود عیب‌هایتان دوست دارند نه به خاطر آنها. اما برخی از خصوصیات که عیب می شمارید ممکن است بیشتر از آنچه تصور می کنید جذابیت داشته باشند. زود شرمگین می شوید نشانه های شرم زدگی اغلب بیش تر از...