عیادت والی هرات از مجروحان نظامی

عیادت والی هرات از مجروحان نظامی

مقام‌های محلی هرات روز گذشته از خدمات نیروهای امنیتی و دفاعی در مبارزه با هراس افگنان تمجید کردند.   محمد آصف رحیمی، والی هرات و فرمانده پایگاه ۲۰۷ ارتش روز گذشته از مجروحان نیروهای امنیتی و دفاعی بازدید کردند. این...