روند عودت مهاجرین افغانستانی از پاکستان با شروع ماه مارچ آغاز می‌شود

روند عودت مهاجرین افغانستانی از پاکستان با شروع ماه مارچ آغاز می‌شود

مسئولان در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستانی از آغاز روند عودت مهاجرین افغانستانی مقیم در پاکستان از آغاز ماه مارچ سال جاری خبر می‌دهند.   حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این...