۵۰ درصد عواید گمرگ بلخ افزایش یافته است

۵۰ درصد عواید گمرگ بلخ افزایش یافته است

مسئولان در ادارۀ گمرگ بلخ گفته‌اند که در سال ۱۳۹۵ عواید این گمرک نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته‎است. عبدالرحمن راسخ، رییس گمرک ولایت بلخ گفته است که آنان در جریان سال ۱۳۹۵ هجری ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون افغانی عواید به دست...