افزایش ۲۸ درصدی عواید وزارت معادن

افزایش ۲۸ درصدی عواید وزارت معادن

مسئولان در وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گویند که عواید جاری این وزارت ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.   عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت می‌گوید که عواید سال جاری این وزارت به ۶ میلیارد افغانی رسیده است. او...