کاهش ۸۰ درصدی عواید شهرداری هرات در سال جاری

کاهش ۸۰ درصدی عواید شهرداری هرات در سال جاری

سید وحید قتالی شهردار هرات که از ۲۰ روز به اینسو به این سمت گماشته شده است میگوید: مسئولان قبلی شهرداری هرات ، یک میلیارد و۴۰۰ میلیون افغانی را تارگت عواید این اداره در سال جاری مالی پیش بینی نمودند که این اداره تا کنون...