۵۰ درصد عواید شهرداری بادغیس افزایش یافته است

۵۰ درصد عواید شهرداری بادغیس افزایش یافته است

عواید شهرداری ولایت بادغیس در ۹ ماه سال مالی جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.   عبدالقدیر کامران، شهردار بادغیس درگفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که با وجود خشکسالی‌ها در این ولایت، عواید این اداره در سال مالی...