نیمی از عواید بازرگان در گمرک‌ها حیف و میل می‌شوند

نیمی از عواید بازرگان در گمرک‌ها حیف و میل می‌شوند

رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت هرات گفت که روزانه بسیاری از محموله‌های بازرگانی، بدون پرداخت محصول گمرکی وارد بازارهای این ولایت می‌شود. سعد خطیبی، رئیس این اتاق‌ها گفته است روزانه بیش از ۵۰ کانتینر از گمرک اسلام...