عوامل اصلی که منجر به ایجاد احساسات منفی می‌شوند

عوامل اصلی که منجر به ایجاد احساسات منفی می‌شوند

هر کسی خواهانِ خوشحالی و احساس رضایتمندی است. هر فردی دوست دارد که لذت، رضایتمندی، روابط شاد و آرامش ذهن را تجربه کند. پس چرا این همه آدم، با خواست خود، «در ناامیدی محض» زندگی می‌کنند؟ کودکان به‌دلیل سرزنش‌های مخرب و...