عواملی که مانع پیشرفت، یادگیری و نوآوری می‌شود

عواملی که مانع پیشرفت، یادگیری و نوآوری می‌شود

گاهی اوقات مهم ترین مانع دستیابی ما به خواسته هایمان دقیقا جلوی چشمانمان است اما به آن بی توجهیم . شاید هم چون همیشه جلوی چشم مان است نمی بینیمش. اگر از زاویه جدید نگاه کنیم به قول معروف یک شبه می توانیم ره صد ساله برویم. در...