عناصر مهم در جذب مشتری چیست؟

عناصر مهم در جذب مشتری چیست؟

برای جذب خوب مشتری چند عنصر مهم وجود دارد که در زیر آن‌ها را بر می‌شمریم: ایجاد ارتباط ارزشمند با دیگران منافع زیادی دارد. افرادی که روابطی گرم برقرار می‌کنند، با مشکلات کمتری مواجه می‌شوند و از ارتباطات خود بیشتر لذت...