عملیات نظامی گسترده برای پاک‌سازی ولسوالی خان آباد  قندوز آغاز می‌شود

عملیات نظامی گسترده برای پاک‌سازی ولسوالی خان آباد  قندوز آغاز می‌شود

فرماندۀ پولیس ولایت قندوز، از آغاز عملیات پاک‌سازی ولسوالی "خان آباد" این ولایت، در آینده نزدیک خبر می‌دهد.   عبدالحمید حمیدی، فرماندۀ پولیس این ولایت اشاره کرده‌است در کنار طالبان برخی از گروه‌های فرصت‌طلب، در...