ختم عملیات خالد در ولسوالی پشترود ولایت فراه

ختم عملیات خالد در ولسوالی پشترود ولایت فراه

 از چهار روز به‌این‌سو عملیاتی به‌هدف پاک‌سازی ولسوالی پشت‌رود فراه با حمایت قوای هوایی راه‌اندازی شد و روز گذشته ختم گردید؛ که در این عملیات تلفات‌سنگین به طالبان‌مسلح وارد گردید.   مسئولان محلی فراه می گویند...