عملیات گسترده نظامیان افغان برای پاک‌سازی موریچاق

عملیات گسترده نظامیان افغان برای پاک‌سازی موریچاق

بامداد امروز لشکر ترکیبی از ارتش، پولیس مرزی و پولیس نظم عامه برای انجام عملیات پاک‌سازی در منطقۀ موریچاق عازم ولایت بادغیس شدند. منطقۀ موریچاق یکی از خطرناک‌ترین مناطق ولایت بادغیس است که مخالفان حکومت در آن دست...