عملیات پیوند کلیه در هرات افزایش یافته است

عملیات پیوند کلیه در هرات افزایش یافته است

مقام‌ها در هرات می‌گویند که از ایجاد نخستین مرکز پیوند کلیه در این ولایت حدود ۲ سال می‌گذرد و این تنها مرکز پیوند کلیه در سراسر کشور محسوب می‌شود.   «فریداحمد اعجاز» مسئول یکی از بیمارستان های خصوصی در هرات به...