عملیات پاک‌سازی پولیس هرات یک‌تن را به کام مرگ کشاند

عملیات پاک‌سازی پولیس هرات یک‌تن را به کام مرگ کشاند

درنتیجۀ عملیات پاک‌سازی پولیس هرات در ولسوالی گذره، پشتون زرغون و کرخ یک مخالف حکومت کشته و ۳ تن دیگر بازداشت شدند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به تلویزیون چکاد گفت که این فرد محمد یوسف بوده که رهبری یک گروه مخالف...