عملیات پاکسازی کامل ولسوالی بالابلوک ولایت فراه راه اندازی شد

عملیات پاکسازی کامل ولسوالی بالابلوک ولایت فراه راه اندازی شد

 عملیاتی به‌ هدف پاک‌سازی کامل ولسوالی بالابلوک ولایت فراه از وجود مخالفان‌مسلح دولت با حضور تمامی قطعات نیروهای امنیتی، راه‌اندازی گردید. مقام‌های امنیتی در خط نخست نبرد می‌گویند، در اولین زد و خورد با...