در عملیات نیروهای امنیتی ده روستا در ولسوالی کشک رباط سنگی پاکسازی شدند

در عملیات نیروهای امنیتی ده روستا در ولسوالی کشک رباط سنگی پاکسازی شدند

در عملیات نیروهای امنیتی، ده روستا در ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات، از وجود طالبان پاکسازی شده است. بر اساس خبرنامه پایگاه ۲۰۷ ارتش در زون غرب، عملیات مشترک خالد نمبر ۱۸ تحت رهبری اختر محمد همدم، رییس ارکان لوای اول...