بیش از ۱۹۶ عملیات نظامی طی سال روان در حوزه غرب راه اندازه شده است

بیش از ۱۹۶ عملیات نظامی طی سال روان در حوزه غرب راه اندازه شده است

مقام‌های کندک نهم لوای دوم عملیات‌های خاص ارتش غرب کشور می‌گویند که در سال روان ۱۹۶ عملیات را در حوزه غرب کشور و ۴ عملیات را در بیرون از این حوزه راه اندازی کرده اند.   مجیب الرحمان امینی، مسئول مطبوعاتی کندک نهم لوای...