کشته شدن ۵۱ شورشی در عملیات نظامیان افغان

کشته شدن ۵۱ شورشی در عملیات نظامیان افغان

۵۱ طالب مسلح در نتیجه عملیات نیروهای ارتش در نقاط مختلف کشور کشته شدند. بر بنیاد خبرنامۀ وزارت دفاع ملی، ۲ فرمانده محلی طالبان به نام‌های "پیداگل و زبیر" نیز در این عملیات‌ها از پا در آمده‌اند. خبرنامه می‌افزاید که این...