عملیات طالبان به حالت تعلیق در آمده است

عملیات طالبان به حالت تعلیق در آمده است

طالبان مسلح، عملیات بهاری شان تحت نام "منصوری" را به حالت تعلیق در آورده‌اند. یک منبع حکومتی که نخواست نامی از وی برده شود می‌گوید که اختلافات شدید میان شورای کویته و شبکۀ حقانی بر سر تقسیم منابع مالی به تعلیق عملیات این...