عملیات تصفیه سازی از وجود مخالفان در بادغیس به ندرت راه اندازی شده است

عملیات تصفیه سازی از وجود مخالفان در بادغیس به ندرت راه اندازی شده است

عملیاتی نظامی برای تصفیه سازی مناطق و یا هم سرکوب مخالفان مسلح دولت در ولایت بادغیس در سال‌های گذشته به ندرت راه‌اندازی شده است.   فرید اخیزی معاون شورای ولایتی بادغیس با ابراز این موضوع می‌گوید: این ولایت در چند سال...