عملیات شفق دو همچنان از طالبان قربانی می‌گیرد

عملیات شفق دو همچنان از طالبان قربانی می‌گیرد

ادارۀ محلی زابل گفته است که در نتیجۀ حمله‌های هوایی نیروهای بین‌المللی، بیش از ۳۰ طالب مسلح کشته شده‌اند. گل اسلام سیال، سخنگوی والی زابل گفته است که این حملۀ دیروز در ولسوالی "خاک افغان" انجام شده است و ۱۹ طالب مسلح نیز...