عملیات در بادغیس توام با دستاورد ختم شد

عملیات در بادغیس توام با دستاورد ختم شد

حسن شاه فروغ فرمانده زون ۶۰۶ انصار درغرب کشور عملیات نظامی درولایت بادغیس را پر دست آورد دانسته تاکید کرد که دراین عملیات تلفات سنگینی به مخالفان حکومت وارد شده است. وی گفت منطقۀ موریچاق به صورت کامل از وجود طالبان...