عملیات خانه به خانه نظامیان و تلفات کوچه به کوچه طالبان

عملیات خانه به خانه نظامیان و تلفات کوچه به کوچه طالبان

امان‌الله حمیم، والی غزنی گفته که عملیات نیروهای امنیتی برای پاک‌سازی طالبان از منطقه قیاق این ولایت از چند روزبه این‌طرف ادامه دارد. وی امروز گفته است که تاکنون در این عملیات ۲۹ جنگجوی طالب به شمول دو فرمانده این گروه...