بیش از ۲۵ هزار تن در سال جاری از عملیات جراحی بیمارستان مرکزی هرات بهره‌مند شدند

بیش از ۲۵ هزار تن در سال جاری از عملیات جراحی بیمارستان مرکزی هرات بهره‌مند شدند

بیش از ۲۵ هزار تن درسال روان خورشیدی تحت پوشش خدمات عملیات مختلف جراحی در بیمارستان مرکزی هرات قرار گرفته اند.   محمد عارف شهرام مسئول این بیمارستان می‌گوید: درسال جاری ۲۵ هزارو ۱۰۰ صد تن تحت پوشش خدمات صحی بخش عملیات...