امید در فراه ادامه دارد

امید در فراه ادامه دارد

عملیات پاک‌سازی نیروهای ارتش در ولسوالی پشت‌رود فراه به نوزدهمین روز خود رسید. این عملیات که تحت نام امید ۱۴ اجرا می شود زیر مجموعه عملیات شفق است که وزارت دفاع در سال جاری علیه طالبان راه اندازی کرده است. عبدالرئوف...